M.M.M. Services s.r.o.

Naša firma poskytuje nasledovné služby: 

 

- vedenie personálnej agendy a spracovanie miezd 

- spracovanie účtovníctva

- spracovanie daňových priznaní pre firmy, pre fyzické osoby, pre neziskové organizácia, pre občianske združenia

- tvorba www stránok

- podpora zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím

- podpora organizácií pôsobiacich v neziskovom sektore

Zriadenie chráneného pracoviska

 

Naša firma podporuje zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, z toho dôvodu zriadila chránené pracovisko pre jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý pracuje na pozícii administratívny pracovník.  Pracovisko je prispôsobené zdravotnému postihnutiu pracovníka a činnosti, pracovné tempo aj pracovná doba sú prispôsobené občanovi so zdravotným postihnutím.