Služby

 

Ponúkame Vám nasledovné služby:

 

- správu personalistiky

- komplexné spracovanie miezd

- spracovanie účtovníctva - jednoduché, podvojné

- účtovné poradenstvo

- ekonomické poradenstvo

- daňové poradenstvo

- spracovanie daňových priznaní - fyzické osoby, firmy, neziskové organizácie, občianske združenia

- vypracovanie projektov a žiadostí o granty poskytované nadáciami

- mimoškolská vzdelávaciu činnosť - kurzy v oblasti miezd a účtovníctva

- poradenstvo pri zriadení a prevádzkovaní chránených pracovísk 

- vypracovanie www stránok (webnode)